Formarea asincron

Modulele de curs sunt parcurse individual de către cursanți (asincron). După fiecare temă de curs parcursă individual, cursanții se înscriu pentru sesiunea sincron corespunzătoare temei respective. Înscrierea la sesiunea sincron se poate face doar după ce cursantul a parcurs individual (asincron) materialele de curs de pe platformă, pentru fiecare dintre temele cursului și a efectuat temele cerute. 

ATENȚIE

 Responsabilitatea parcurgerii cursului și evidența sesiunilor revin participanților. Fiecare cursant se înscrie la sincron, numai după ce finalizează modulul asincron aferent sincronului, iar odată înscris la sincronul “Dezvoltarea copilului”, se consideră înscris pe grupă și trebuie să participe la toate sesiunile sincron din luna respectivă, respectându-și grupa la care s-a înscris. 

Conform metodologiei de acreditare a cursului:

A) Un cursant nu poate lipsi mai mult de 20% din numărul total de ore sincron − dacă depășește acest procent este declarat eliminat, nemaiputând participa la activitățile programului.

B) Dacă un cursant depășește un procent de absențe mai mare de 20% din timpul  de ore în sistem sincron, din motive medicale, justificate cu documente, la cerere, se poate elabora un plan care să îi permită cursantului recuperarea activităților de formare.

 

Pentru a beneficia de diplomă de absolvire a cursului Sănătos de mic și de creditele profesionale aferente este ca un cursant să aibă minim  80% prezență activă din total sincroane și să obțină un punctaj de minim 85% / modul.

Persoanele care nu sunt cadre didactice sau medicale vor avea acces la toate cele 4 module de curs, dar este necesară parcurgerea acestora în ordinea de pe platformă.