TERMENE ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI SĂNĂTOS DE MIC

Pentru scopul acestor termene si condiții generale de utilizare a site-ului cursuri.sanatosdemic.ro (denumite în continuare TCG), următorii termeni cu majuscule vor avea înțelesul atribuit mai jos:

Beneficiarul este orice persoană fizică, beneficiar al serviciilor oferite de Asociația SAMAS prin intermediul Site-ului, care achiziționează Cursul de aici, cu excepția cadrelor didactice și cadrelor medicale din instituțiile de învățământ publice, care pot urma cursul gratuit.

Este orice cadru didactic sau medical din cadrul instituțiilor de învățământ private, cu condiția ca: fie instituția la care este angajat/ă să achiziționeze pachetul (de aici), fie să achiziționeze personal cursul (de aici).

Blended Learning Este un concept de învățare care combină atât:

·         formatul asincron – formarea are loc individual, pe Platformă, fiind urmată de evaluarea formativă și sumativă după finalizarea fiecărei lecții/ modul;

·         formatul sincron – formarea are loc în sistem webinar, împreună cu fiecare formator al cursului, pe platforma Zoom, fiind urmată de evaluarea cursanților prin diverse exerciții interactive.

Cursul este cursul Sănătos de mic, dezvoltat de către Asociația SAMAS împreună cu un comitet științific format din medici specialiști în nutriție și pedagogie și este compus din 4 module, toate în format Blended Learning.
Portofoliu Evaluare finală, compusă din două documente/ teste aferente fiecărui modul pe care fiecare cursant trebuie să le compună și să le încarce pe platformă. Evaluarea pentru fiecare modul va fi comunicată de către formatorul modulului respectiv.
Abandon Cursanții înscriși la un program acreditat, care nu finalizează activitățile de formare sau nu îndeplinesc condițiile minime de participare la evaluarea finală, se înscriu în documentația oficială ca “abandon”.
Furnizorul sau SAMAS este Asociația SAMAS, organizație non-profit, cu sediul în București, str. Popa Soare nr. 16, sector 2, înregistrată în Registrul unic al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 2210/A/2015, având CIF 34137860,cont RO98 RNCB 0280 1450 2415 0001 deschis la BCR – Suc. Dorobanți, reprezentată prin dna Sînziana Ioniță-Ciurez, în calitate de Director Executiv.
Platforma face parte din programul social Sănătos de mic, desfășurat de Asociația SAMAS, prin intermediul căreia Beneficiarul utilizează serviciile oferite. Furnizorul deține dreptul de autor asupra Platformei.
Site-ul este platforma informatică disponibilă la adresa web cursuri.sanatosdemic.ro.
Serviciile sunt serviciile oferite de Furnizor prin intermediul Platformei.
Zile sunt zilele lucrătoare ale săptămânii.

Beneficiarul înțelege și acceptă că asumarea și acceptarea în integralitate a acestor TCG este obligatorie pentru a putea utiliza Site-ul și Serviciile.

Prin utilizarea efectivă a Serviciilor se consideră că ați citit, înțeles și acceptat aceste TCG. Totodată, confirmați și acceptați faptul că Asociația SAMAS va considera utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor ca o acceptare a TCG începând cu momentul respectiv.

1. Aplicabilitate
1.1 TCG sunt aplicabile oricărui Beneficiar al Site-ului.
1.2 Beneficiarul declară că și-a însușit și a luat cunoștință de conținutul TCG și a anexelor acestuia, inclusiv Politica privind datele cu caracter personal și se obligă să le respecte în totalitate. Furnizorul va putea modifica și/ sau actualiza oricând TCG, varianta actualizată urmând a fi încărcată în Site cu 15 Zile înainte de intrarea acesteia în vigoare.

2. Condiții de utilizare a Site-ului
2.1 Înregistrarea pe Site este disponibilă pentru toți cei interesați de alimentația sănătoasă a copiilor.
2.2 Înregistrarea pe Site este disponibilă gratuit pentru Beneficiarii din cadrul instituțiilor de învățământ public (cadrele didactice și medicale din grădinițele de stat) care trebuie să atașeze la formularul de înscriere o adeverință doveditoare de la locul de muncă și diploma ultimei forme de învățământ absolvite, cea care atestă specializarea.
2.3 Beneficiarii din cadrul instituțiilor de învățământ privat (cadrele didactice și medicale din grădinițele private) au acces gratuit la Curs dacă persoana juridică unde sunt angajați (instituția de învățământ particulară) a achiziționat în prealabil/achiziționează pachetul Sănătos de mic de aici. Pentru înregistrare la platforma de curs, aceștia vor atașa dovada plății pachetului la formularul de înscriere.
2.4 Beneficiarii din cadrul instituțiilor de învățământ privat (cadrele didactice și medicale din grădinițele private) ai căror angajator (persoana juridică – instituția de învățământ privat) nu cumpără pachetul Sănătos de mic, pot face Cursul Sănătos de mic, după achiziționarea acestuia de aici.
2.5 Cursul Sănătos de mic este disponibil pentru orice alți beneficiari după achiziționarea acestuia de aici. (link). Aceștia trebuie să atașeze la formularul de înscriere dovada plății.
2.6 Accesul Beneficiarului la Site/ facilitățile oferite de acesta necesită înregistrarea cu un e-mail valabil, o parolă și orice altă informație solicitată pentru a completa procesul de înregistrare. Asociația SAMAS nu vă va cere niciodată parola conturilor prin e-mail sau prin telefon.
2.7 Înscrierea se consideră finalizată după validarea de către Asociația SAMAS a documentelor încărcate de către Beneficiar și după primirea emailului de confirmare. Validarea se face în maximum 1 zi lucrătoare. Dacă înscrierea se face în weekend/ sărbători legale sau în afara orelor de program  (9 -17), Beneficiarul va primi confirmarea în următoarea zi lucrătoare.
2.8 Beneficiarul declară și garantează că toate datele introduse la momentul creării contului sunt corecte și complete.

3. Condiții de participare la Curs
3.1 Modulele de curs sunt parcurse individual de către Beneficiari (asincron). După fiecare temă de curs parcursă individual, Beneficiarii se înscriu pentru sesiunea sincron corespunzătoare temei respective. Înscrierea la sesiunea sincron se poate face doar după ce Beneficiarul a parcurs individual (asincron) materialele de curs de pe Platformă, pentru fiecare dintre temele Cursului și a efectuat temele cerute.
3.2 Conform acreditării de la Ministerul Educației, cursul va fi parcurs pe grupe de maximum 25 de cursanți. Un cursant se înscrie într-o grupă atunci când se înscrie la cursurile sincron aferente grupei respective aici. O dată făcută înscrierea într-o grupă, cursantul va trebui să parcurgă materia asincron în perioada desfășurării sesiunilor sincron, conform punctului anterior.
3.3 Pentru primirea certificării de către Ministerul Educației și a creditelor profesionale transferabile sau EMC, beneficiarii care sunt cadre didactice sau cadre medicale sunt obligați să urmeze toate modulele asincron și sincron, să fie prezenți la toate sesiunile sincron ale aceleiași grupe (dintr-o lună), să încarce portofoliul în contul de cursant de pe site. Creditele profesionale transferabile/ punctele EMC sunt primite după ce se face verificarea de către Asociația SAMAS și de către formatori a prezenței și evaluarea portofoliului de către comisie.
3.4 Modulele obligatorii pentru certificare pentru cadrele didactice, parcurse în ordinea de mai jos, sunt:

Modulul I – Nutriția sănătoasă a preșcolarului – cu temele:

  • Dezvoltarea copilului
  • Piramida nutrițională
  • Micronutrienți
  • Macronutrienți

Modulul II – Comportamentul alimentar în familie

Modulul III – Abordări practice privind alimentația sănătoasă a preșcolarilor

3.5 Modulele obligatorii pentru avizare pentru cadrele medicale, parcurse în ordinea de mai jos, sunt:

Modulul I – Nutriția sănătoasă a preșcolarului – cu temele:

  • Dezvoltarea copilului
  • Piramida nutrițională
  • Micronutrienți
  • Macronutrienți

Modulul II – Comportamentul alimentar în familie

Modulul III – Analiza meniului

3.6 Beneficiarii care nu sunt cadre didactice sau medicale vor avea acces la toate cele 4 module de Curs, dar este necesară parcurgerea acestora în ordinea de pe platformă.
3.7 Modulul sincron presupune participarea la o sesiune live, pe platforma ZOOM, cu formatorul pentru fiecare modul. Pentru aceasta, este necesar ca fiecare Beneficiar să parcurgă în prealabil individual (asincron) materia corespunzătoare fiecărei teme.
3.8 Înscrierile la sesiunea sincron trebuie făcute cu aceeași adresă de email cu care s-a făcut înscriere pe Site. În cazul în care locurile pentru modulul sincron sunt epuizate, Beneficiarul va fi notificat pe email cu privire la următoarele date pentru sesiunile live. În cazul în care Beneficiarul s-a înscris la o sesiune live, dar, din motive obiective, nu mai poate participa la data respectivă, are obligația să notifice Furnizorul la adresa de email contact@sanatosdemic.ro cu cel puțin 17 zile lucrătoare înainte de data sesiunii. În această situație, Beneficiarul va putea opta pentru înscrierea într-o altă sesiune. În caz contrar, dacă notificarea este făcută în mai puțin de 17 zile (după trimiterea documentelor aferente grupei în care cursantul s-a înscris către Ministerul Educației),  cursantul va fi trecut la “Abandon”, fără posibilitatea reluării cursului.
3.9 Evaluarea finală este obligatorie doar pentru cadrele didactice și medicale care au urmat cursul gratuit și doresc avizare CCD și puncte EMC.
3.10 Pentru detalii despre înscrierea pe platformă, cursanții pot folosi ghidul de pe site – Cum mă înscriu la curs.
3.11 Pentru parcurgerea Cursului Sănătos de mic, cursanții pot folosi ghidul de pe site – Cum particip la curs.

4. Dreptul de retragere
4.1 Pentru cadrele didactice sau pentru cadrele medicale din sistemul public de învățământ. În cazul în care Beneficiarul nu mai dorește/ nu mai poate parcurge cursul, se poate retrage cu condiția să notifice Furnizorul cu minimum 17 zile lucrătoare de la data înscrierii în grupa aferentă. Dacă cursantul va dori să se retragă pe parcurs, acesta va fi trecut ca “Abandon” și nu va mai putea relua cursul.
4.2 În cazul în care Beneficiarul nu este cadru didactic sau cadru medical, a plătit pentru curs, dar, din motive obiective, nu dorește să mai beneficieze de Servicii și să mai parcurgă Cursul, acesta are dreptul de a solicita returnarea sumei achitate în termen de 48 de ore de la validarea formularului de înscriere, cu condiția ca Beneficiarul să nu fi parcurs mai mult de 1/4 din cursul asincron și să nu aibă nicio prezență la cursul sincron.
4.3 Ștergerea contului dumneavoastră de pe cursuri.sanatosdemic.ro are ca urmare pierderea conținutului complet pentru care ați plătit. Asociația SAMAS nu acceptă nicio responsabilitate pentru o astfel de pierdere. Dacă doriți să ștergeți contul dumneavoastră definitiv, prin urmare nefiind posibil să îl reactivați vreodată, vă rugăm să ne trimiteți un email către contact@sanatosdemic.ro cu cerința de a șterge definitiv contul dumneavoastră.

5. Abuzul de drept
5.1 Beneficiarul se obligă să utilizeze cu bună-credință Site-ul și să respecte TCG.
5.2 În cazul săvârșirii unui abuz de drept sau în orice caz în care consideră necesar, în cazuri justificate, Furnizorul este îndreptățit să restricționeze accesul Beneficiarului la Site.
5.3 Ca urmare a restricționării accesului din orice motiv, Furnizorul are dreptul să șteargă toate datele/ informațiile salvate de Beneficiari. Ștergerea acestor date/ informații este permanentă și ireversibilă.

6. Limitarea răspunderii
6.1 Furnizorul nu este răspunzător pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunități de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate de către Beneficiari sau de către terții cu care Beneficiarii se află în orice raporturi juridice, ca urmare a nefuncționării sau a funcționării necorespunzătoare a Site-ului.
6.2 Beneficiarul este unic răspunzător pentru validitatea datelor introduse în Site.
6.3 Cursul se desfășoară în format blended learning. Pentru primirea certificării de către Ministerul Educației sau EMC, Beneficiarii sunt obligați să urmeze toate modulele asincron și sincron, să fie prezenți la toate sesiunile sincron și să încarce evaluările finale pe Site, fiind răspunzători pentru autenticitatea lor. Primirea punctelor profesionale transferabile sau EMC se face după verificarea prezenței și a portofoliului de către SAMAS și de către formatorii specifici. Participarea doar la modulele sincron, fără parcurgerea în prealabil a modulelor asincron, nu se ia în considerare în procesul de formare și nu oferă Beneficiarului dreptul de a primi diploma, punctele.

7. Proprietate intelectuală
7.1 Conținutul și designul Site-ului, inclusiv designul și experiența de utilizare a acestuia, precum și materialele informative și bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea SAMAS și sunt protejate de legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.
7.2 Conținutul Site-ului (și a tuturor materialelor furnizate prin intermediul acestuia sau prin email, ca urmare a finalizării Cursului Sănătos de mic) poate fi folosit de Beneficiar doar în interes personal, acțiunile descrise mai jos fiind interzise:
1. îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al SAMAS asupra conținutului materialelor;
2. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate de SAMAS sau la care Beneficiarul a avut acces prin intermediul Site-ului;
3. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

7.3 Este interzisă orice utilizare a conținutului Site-ului în alte scopuri decât cele permise expres de TCG sau de legislația în vigoare.
7.4 Beneficiarul păstrează toate drepturile de autor și orice alte drepturi pe care le deține deja asupra lucrărilor de portofoliu depuse pentru a fi evaluate. Prin trimiterea, postarea sau expunerea portofoliului, Beneficiarul acordă Furnizorului o licență perpetuă, irevocabilă, universală, fără redevență și neexclusivă de a reproduce, de a adapta, de a modifica, de a translata, de a publica, de a transmite public, de a dezvălui public și de a distribui portofoliul. Această licență are singurul scop de a permite Asociației SAMAS să expună, să distribuie și să promoveze Serviciile și poate fi revocată pentru anumite Servicii.
7.5 Beneficiarul este de acord că SAMAS, în executarea operațiunilor tehnice necesare pentru furnizarea de Servicii către Beneficiari, poate (a) transmite sau distribui portofoliul către diverse rețele publice și diverse mijloace media; și (b) opera modificările necesare asupra portofoliului, astfel încât acesta să se conformeze și să se adapteze la cerințele tehnice ale rețelelor, aparatelor, serviciilor sau mijloacelor de legătură. Beneficiarul este de acord că această licență îi va permite Furnizorului să facă aceste operațiuni.
7.6 Beneficiarul confirmă și garantează față de SAMAS că deține toate drepturile, puterile și autoritatea în vederea acordării licenței sus-menționate.

8. Date cu caracter personal
8.1 Furnizorul asigură confidențialitatea tuturor datelor introduse de către Beneficiar pe parcursul utilizării Site-ului. Datele vor fi folosite exclusiv pentru a furniza Beneficiarilor materialele menționate la punctul 2 de mai sus.
8.2 Furnizorul va divulga, stoca, transfera datele cu caracter personal conform Politicii de Confidențialitate.
8.3 Prin bifarea căsuței de acceptare a TCG, Utilizatorul își dă acordul pentru a primi comunicări (SMS-uri, email-uri, notificări de tip push etc.) de la SAMAS.

9. Legislația aplicabilă
9.1 Drepturile și obligațiile părților decurgând din Contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce, vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.
9.2 Orice litigiu care are ca obiect acest TCG va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, va fi soluționat de către instanțele din București, competente conform legii.
9.3 Nicio prevedere din TCG nu împiedică părțile să se supună legilor în vigoare.